11 december 2018 - No Comments!

Voortgang vervanging Wet DBA

Koolmees heeft op 26 november 2018 een voortgangsbrief aan de Tweede Kamer gestuurd over de stand van zaken rondom de vervanging van de Wet DBA. Streefdatum van de nieuwe wet is 1 januari 2021.
In het kort gaat het om de volgende vier maatregelen:
1. Opdrachtgeversverklaring: Via een webmodule kunnen opdrachtgevers een opdrachtgeversverklaring verkrijgen, als uit beantwoording van de vragen blijkt dat er geen sprake is van een dienstbetrekking.
2. Verduidelijking gezag: uiterlijk per 1 januari 2019 wordt een uitgebreide toelichting op het gezagscriterium toegevoegd aan het Handboek loonheffingen van de Belastingdienst.
3. Arbeidsovereenkomst bij laag tarief (ALT): Het is de bedoeling dat het straks niet meer mogelijk is om langdurig zelfstandigen in te huren tegen een laag tarief. Omzetting naar arbeidsovereenkomst echter mogelijk strijdig met EU recht.
4. Opt-out: Aan de bovenkant van de arbeidsmarkt komt er voor zelfstandig ondernemers onder voorwaarden een opt-out van de loonheffing en premies werknemersverzekeringen.
Beoogd wordt de wetgeving voor de onder- en bovenkantmaatregelen (3 en 4) in de eerste helft van 2019 uit te zetten voor internetconsultatie. In dat geval zal deze wet per 1 januari 2021 in werking kunnen treden.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/11/26/kamerbrief-voortgang-uitwerking-maatregelen-werken-als-zelfstandige

Published by: Annerieke Weijts-Huiskes in Geen onderdeel van een categorie

Comments are closed.