Voor Wie

Werkgevers

Annerieke is een ervaren advocaat en zij fungeert graag als uw sparringpartner. A Lawyer Arbeidsrecht ondersteunt u bij alle arbeidsrechtelijke kwesties. Daarbij kunt u denken aan praktisch advies bij ontslagzaken, het opstellen van een arbeidsovereenkomst of personeelsgids, pragmatisch advies bij overnames en reorganisaties of het succesvol doorlopen van medezeggenschapstrajecten met uw ondernemingsraad. Annerieke adviseert ook regelmatig over privacy aspecten op de werkvloer. 

Ondernemingsraden

Wat als het bedrijf wil reorganiseren zonder de OR te betrekken? in dat geval is het van belang dat de OR goed op de hoogte is van zijn rechten. De OR vervult immers een belangrijke rol binnen de onderneming. Om dit zo optimaal mogelijk te kunnen doen is het vragen van juridisch advies soms noodzakelijk.

A Lawyer Arbeidsrecht heeft veel ervaring in de begeleiding van ondernemingsraden. Een pragmatische aanpak waarbij de verstandhouding met de ondernemer in het oog wordt gehouden is daarbij van groot belang.

Werknemers

A Lawyer Arbeidsrecht treedt op voor werknemers, ZZP'ers en statutair bestuurders. Bijvoorbeeld bij geschillen, dreigend ontslag of andere arbeidsrechtelijke kwesties. Annerieke heeft jarenlange ervaring en weet hierdoor wat de impact is van dergelijke problemen. Juist omdat u in zulke gevallen al genoeg aan uw hoofd heeft, neemt zij de juridische zorgen uit handen door uw belangen optimaal te behartigen. Het doel is om een goede oplossing te bereiken. Korte lijnen en snelle advisering zijn daarbij essentieel. 

Sales Director Multinational: 

"Annerieke Weijts heeft mij begin dit jaar uitstekend geholpen bij het afscheid nemen van mijn werkgever.  Ik merkte aan alles dat zij echt gespecialiseerd is op dit juridisch terrein.  De gesprekken waren goed ter zake doende en wij kwamen snel tot de kernpunten van ons verweer. Mijn belangen werden stevig en efficiënt vertegenwoordigd. Onze onderlinge communicatie was ook prettig en Annerieke coachte op de rol die we beiden moesten spelen, en op wat ik reëel gezien als uitkomst kon verwachten. Uiteindelijk heeft ze de werkgever bewogen om een mooie stap in mijn richting te maken. We behaalden een zeer goed resultaat uit de onderhandeling."

 

[unex_ce_button id="content_d56zew5ps,column_content_fvja4lfl9" button_text_color="#d8a0a6" button_font="bold" button_font_size="15px" button_width="auto" button_alignment="center" button_text_spacing="2px" button_bg_color="#ffffff" button_padding="15px 60px 15px 60px" button_border_width="0px" button_border_color="#d8a0a6" button_border_radius="0px" button_text_hover_color="#ffffff" button_text_spacing_hover="2px" button_bg_hover_color="#000000" button_border_hover_color="#000000" button_link="//alawyer.nl/contact" button_link_type="url" button_link_target="_blank" has_container="" in_column="1"]NEEM CONTACT OP[/ce_button]
reliusrelius
klm_smallklm_small
HplogoHplogo
logos-l1nda-mainlogos-l1nda-main
BAMBAM