Annerieke Weijts-Huiskes
&
Brigitte van Heerde

Annerieke 

In de 15 jaar dat ik als arbeidsrechtadvocaat werkzaam ben, heb ik inmiddels verschillende overnames, splitsingen en reorganisaties begeleid. Uiteraard horen daar ook onderhandelingstrajecten met (en namens) ondernemingsraden en vakbonden bij.

Daarnaast adviseer ik ook in individuele kwesties op arbeidsrechtelijk gebied, zoals geschillen over concurrentiebedingen, ziekte en re-integratie of ontslag. 

In 2011 heb ik de Grotius specialisatieopleiding Arbeidsrecht met goed gevolg afgerond en ik ben lid van verschillende specialisatieverenigingen, waaronder de VAAN (Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland) en de Vereniging voor Arbeidsrecht. Ik doceer regelmatig op het gebied van het arbeidsrecht en heb verschillende artikelen in vakliteratuur gepubliceerd. 

Door mijn jarenlange ervaring in de advocatuur en als inhouse advocaat bij grote internationale ondernemingen (Hewlett Packard en Randstad Groep), weet ik bij uitstek welke aanpak werkt zonder het onnodig ingewikkeld te maken. Het voorkomen van conflicten is daarbij altijd het uitgangspunt. Daarom denk ik graag in een vroeg stadium met u mee. Mijn pragmatische insteek en nuchtere houding wordt door clienten zeer gewaardeerd. 

Mocht het toch nodig zijn dan kan ik u bijstaan in verschillende procedures.

 

Brigitte

Brigitte is een ervaren arbeidsrechtspecialist, zowel op het gebied van het individuele als het collectieve arbeidsrecht. De eerste jaren van haar loopbaan heeft Brigitte gewerkt bij een middelgroot en een groot advocatenkantoor in een brede (internationale) arbeidsrechtelijke praktijk.

Eind 2005 is Brigitte overgestapt naar het bedrijfsleven. Bij de Nederlandse Spoorwegen was zij ruim 5 jaar binnen de afdeling Corporate Legal als advocaat verantwoordelijk voor alle arbeidsrechtelijke kwesties binnen NS, inclusief het voeren van gerechtelijke procedures.

Voordat Brigitte haar eigen kantoor oprichtte heeft zij binnen NS een periode gewerkt als Manager Arbeidsverhoudingen. In die rol heeft zij niet alleen haar kennis van het medezeggenschapsrecht verder aangescherpt, maar heeft zij ook ervaren hoe het politieke krachtenveld tussen bestuurder en ondernemingsraad werkt. Die combinatie heeft haar tot een volwaardig adviseur op het gebied van medezeggenschapsrecht gemaakt, zowel voor bestuurders als voor ondernemingsraden.

Sinds april 2013 is Brigitte zelfstandig advocaat. Binnen haar praktijk adviseert zij werkgevers en werknemers over alle facetten van het arbeidsrecht.

Brigitte is een creatieve, ondernemende en gedreven advocaat met een juridisch hart en een pragmatische inslag. Zij vindt het belangrijk om haar cliënten te helpen met adviezen die richting geven en daardoor direct toepasbaar zijn. Bij haar vindt een cliënt een combinatie van wetboek en praktijk zonder onnodig ingewikkelde juridische rompslomp.

In het voorjaar van 2014 heeft Brigitte de Postacademische Leergang Arbeidsrecht aan de Erasmus Universiteit met succes afgerond. Zij is lid van de Vereniging voor Arbeidsrecht (VvA).

[unex_ce_button id="content_gveumrt6w,column_content_owyna9c3w" button_text_color="#d8a0a6" button_font="bold" button_font_size="15px" button_width="auto" button_alignment="center" button_text_spacing="2px" button_bg_color="#ffffff" button_padding="15px 60px 15px 60px" button_border_width="0px" button_border_color="#d8a0a6" button_border_radius="0px" button_text_hover_color="#ffffff" button_text_spacing_hover="2px" button_bg_hover_color="#000000" button_border_hover_color="#000000" button_link="//alawyer.nl/contact" button_link_type="url" button_link_target="_self" has_container="" in_column="1"]NEEM CONTACT OP[/ce_button]