Over A Lawyer

 

 

 

 

 

Annerieke Weijts-Huiskes

 

In de 18 jaar dat ik als arbeidsrechtadvocaat werkzaam ben, heb ik inmiddels verschillende overnames, splitsingen en reorganisaties begeleid. Uiteraard horen daar ook onderhandelingstrajecten met (en namens) ondernemingsraden en vakbonden bij.

Daarnaast adviseer ik in individuele kwesties op arbeidsrechtelijk gebied, zoals geschillen over concurrentiebedingen, ziekte en re-integratie of ontslag. 

In 2011 heb ik de Grotius specialisatieopleiding Arbeidsrecht met goed gevolg afgerond en ik ben lid van verschillende specialisatieverenigingen, waaronder de VAAN (Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland) en de Vereniging voor Arbeidsrecht. Ik doceer regelmatig op het gebied van het arbeidsrecht en heb verschillende artikelen in vakliteratuur gepubliceerd. 

Vier jaar geleden ben ik A Lawyer Arbeidsrecht gestart. Door mijn jarenlange ervaring in de advocatuur en als inhouse advocaat bij grote internationale ondernemingen (Hewlett Packard en Randstad Groep), weet ik bij uitstek welke aanpak werkt zonder het onnodig ingewikkeld te maken. Het voorkomen van conflicten is daarbij altijd het uitgangspunt. Daarom denk ik graag in een vroeg stadium met u mee. Mijn pragmatische insteek en nuchtere houding wordt door cliënten zeer gewaardeerd.

Mocht het toch nodig zijn dan kan ik u bijstaan in verschillende procedures.

Bereikbaar via:
E-mail: annerieke@alawyer.nl
Telefoon: +31 (0)6 24 11 35 15
LinkedIn

 

 

 

 

 

Antoinette Douglas-Scheele

 

Al sinds mijn studententijd is het arbeidsrecht mijn passie. In 2009 ben ik begonnen in de advocatuur en na enige tijd heb ik overstap naar het bedrijfsleven gemaakt. Hier was ik verantwoordelijk voor het arbeidsrecht van een grote internationale retailer. 

Ook ben ik drie jaar lang de voorzitter van de Vereniging Jonge Arbeidsrecht Advocaten (VJAA) geweest en heb ik in 2015 samen met de Vereniging voor Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN) een evenement georganiseerd om de invoering van de Wet Werk en Zekerheid te vieren.

In 2014 en in 2021 heb ik de Post Academische Leergang Arbeidsrecht (PALA) gevolgd en volg jaarlijks diverse bijscholingscurussen om mijn kennis up to date te houden.

Ik sta mijn cliënten bij in kwesties over onder andere arbeidsovereenkomsten, arbeidsvoorwaarden, ontslag, CAO's, ziekteverzuim en re-integratie, reorganisatie, herstructureringen en medezeggenschap. Tijdens mijn werkzaamheden heb ik zowel grote multinationals, MKB, ondernemingsraden als werknemers en statutair directeuren bijgestaan. 

Mijn kracht zit in mijn uitstekende juridische kennis, mijn groot analytisch vermogen en mijn creativiteit om zo tot efficiënte oplossingen te komen. Mijn adviezen zijn van hoog juridisch niveau maar met een pragmatisch inslag.

Bereikbaar via:
E-mail: antoinette@alawyer.nl
Telefoon: +31 (0)6 21 16 72 72
LinkedIn

[unex_ce_button id="content_gveumrt6w,column_content_owyna9c3w" button_text_color="#d8a0a6" button_font="bold" button_font_size="15px" button_width="auto" button_alignment="center" button_text_spacing="2px" button_bg_color="#ffffff" button_padding="15px 60px 15px 60px" button_border_width="0px" button_border_color="#d8a0a6" button_border_radius="0px" button_text_hover_color="#ffffff" button_text_spacing_hover="2px" button_bg_hover_color="#000000" button_border_hover_color="#000000" button_link="//alawyer.nl/contact" button_link_type="url" button_link_target="_self" has_container="" in_column="1"]NEEM CONTACT OP[/ce_button]

Regstratie rechtsgebieden Nederlandse Orde van Advocaten op de volgende hoofd - (en sub) rechtsgebieden:

Mr. A.H. Weijts-Huiskes staat geregistreerd op Arbeidsrecht (en de sub rechtsgebieden collectief arbeidsrecht, internationaal arbeidsrecht en medezeggenschap).

Op grond van deze registratie ben ik veplicht elk kalenderjaaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.