Annerieke Weijts-Huiskes
 

Annerieke 

In de 16 jaar dat ik als arbeidsrechtadvocaat werkzaam ben, heb ik inmiddels verschillende overnames, splitsingen en reorganisaties begeleid. Uiteraard horen daar ook onderhandelingstrajecten met (en namens) ondernemingsraden en vakbonden bij.

Daarnaast adviseer ik in individuele kwesties op arbeidsrechtelijk gebied, zoals geschillen over concurrentiebedingen, ziekte en re-integratie of ontslag. 

In 2011 heb ik de Grotius specialisatieopleiding Arbeidsrecht met goed gevolg afgerond en ik ben lid van verschillende specialisatieverenigingen, waaronder de VAAN (Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland) en de Vereniging voor Arbeidsrecht. Ik doceer regelmatig op het gebied van het arbeidsrecht en heb verschillende artikelen in vakliteratuur gepubliceerd. 

Twee jaar geleden ben ik A Lawyer Advocaten in Arbeidsrecht gestart. 
Door mijn jarenlange ervaring in de advocatuur en als inhouse advocaat bij grote internationale ondernemingen (Hewlett Packard en Randstad Groep), weet ik bij uitstek welke aanpak werkt zonder het onnodig ingewikkeld te maken. Het voorkomen van conflicten is daarbij altijd het uitgangspunt. Daarom denk ik graag in een vroeg stadium met u mee. Mijn pragmatische insteek en nuchtere houding wordt door cliënten zeer gewaardeerd.

Mocht het toch nodig zijn dan kan ik u bijstaan in verschillende procedures.

Bereikbaar via:
E-mail: annerieke@alawyer.nl
Telefoon: +31 (0)6 24 11 35 15
LinkedIn

[unex_ce_button id="content_gveumrt6w,column_content_owyna9c3w" button_text_color="#d8a0a6" button_font="bold" button_font_size="15px" button_width="auto" button_alignment="center" button_text_spacing="2px" button_bg_color="#ffffff" button_padding="15px 60px 15px 60px" button_border_width="0px" button_border_color="#d8a0a6" button_border_radius="0px" button_text_hover_color="#ffffff" button_text_spacing_hover="2px" button_bg_hover_color="#000000" button_border_hover_color="#000000" button_link="//alawyer.nl/contact" button_link_type="url" button_link_target="_self" has_container="" in_column="1"]CONTACT US[/ce_button]